ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Γαστρεντερολόγος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΥ
Νοσηλέυτρια
ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
Νοσηλευτής
ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ
Γραμματέας